Despre noi

Prin HCJ Arges nr. 19/22.02.2001 s-a infiintat Regia Autonoma de Gospodarire Comunala Judeteana Arges, iar prin HCJ nr. 17/14.02.2008 aceasta s-a transformat in SC Apa Arges SA, care ulterior prin HCJ nr.126/26.07.2010 a devenit Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilitaţi Publice Argeș S.A.
Pentru atingerea obiectivelor de mediu si operationale la nivel national si local, fostele regii de apa s-au reorganizat in societati comerciale avand capital integral apartinand UAT care au devenit actionarii societatii create.
Sediul societǎţii Adminstrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilitaţi Publice Argeș S.A. este în România, com.Bradu, sat Geamăna nr.623, jud.Argeș,Tel.:0248.280.358; Fax:0248.285.029, e-mail aepsupa@yahoo.com.
S.C. Adminstrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilitaţi Publice Argeș S.A. funcţionează conform HCJ nr.126/26.07.2010 sub autoritatea Consiliului Judeţean Argeș ca persoană juridică, fiind organizată ca societate de interes public judeţean pe bază de gestiune şi autonomie financiarǎ.
Cheltuielile de administrare si intretinere ale A.E.P.S.U.P. ARGES se asigura din veniturile proprii.


Domeniul de activitate al Administrare si Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilitaţi Publice Argeș S.A.

Domeniul principal de activitate il reprezinta captarea, tratarea, transportul si distribuirea apei potabile precum colectarea, transportul si epurarea apelor uzate si pluviale.
Administrare si Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilitaţi Publice Argeș S.A. detine licenta clasa 3 pentru serviciul public de alimentare cu apa si canalizare, devenind unitate specializata pe raza a 11 comune ale judetului Arges dupa cum urmeaza: distribuie apa potabila in Băbana, Poiana Lacului, Moșoaia, Cocu, Micești, Izvoru, Cotmeana, Cuca, Morarești, Brăduleţ, Popești, asigurand servicii pentru o populatie de peste 15.267 locuitori, 65 agenti economici si 51 institutii publice.