Politica de confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE
Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilitaţi Publice Argeș S.A. prin intermediul serviciilor de specialitate din cadrul societatii, in conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, precum si ale membrilor de familie, in scopul incheierii contractelor de furnizare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare si colectare debite/recuperare creante, prin mijloace manuale si automatizate.
Pentru titularii de contract sunt prelucrate urmatoarele date : numele si prenumele, numele si prenumele membrilor de familie, sexul, data si locul nasterii, cetatenia, semnatura, datele din actele de stare civila, telefon/fax, adresa, e-mail, actul de proprietate al imobilului unde se solicita contractarea, seria si numarul actului de identitate, CNP, etc..
Sunteti obligati in temeiul legii si in interesul dumneavoastra sa furnizati datele, acestea fiind necesare incheierii contractelor de furnizare utilitati.
Refuzul dumneavoastra determina imposibilitatea incheierii actelor necesare si implicit furnizarea serviciilor solicitate.
Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilitaţi Publice Argeș S.A. si de catre imputernicitul sau Prodinf Software in scopurile enumerate anterior si sunt comunicate persoanelor vizate si autoritatilor/institutiilor publice abilitate de lege sa solicite informatii cu privire la datele personale colectate.
Conform Legii nr.677/2001, beneficiati de dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. De asemenea, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor*. in acest sens va puteti adresa cu o solicitare scrisa, datata si semnata la Registratura societatii situata in comuna Bradu, str. Principala nr. 623, judetul Arges. Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.