Consiliul de Administratie

Presedinte: Stoicea Alin Mihai – CV

Membru: Ciocnitu Eduard Dumitru – CV

Membru: Ilinescu Liliana– CV


Renumeratia membrilor Consiliului de Administratie al AEPSUPA SA este formata dintr-o indemnizatie lunara fixa:

Presedinte CA Stoicea Alin Mihail – 2700 lei brut/luna

Membru neexecutiv CA Ciocnitu Eduard Dumitru – 2600 lei brut/luna