Consiliul de Administratie

Presedinte: Stoicea Alin Mihai – CV

Nivelul remuneratiei: 2000 lei lunar brut

Membru: Ciocnitu Eduard Dumitru – CV

Nivelul remuneratiei: 2000 lei lunar brut

Membru: Ilinescu Liliana

Nivelul remuneratiei: 2000 lei lunar brut