Acasa

Domeniul principal de activitate il reprezinta captarea, tratarea, transportul si distribuirea apei potabile precum colectarea, transportul si epurarea apelor uzate si pluviale.

Distributie apa potabila in Băbana, Poiana Lacului, Moșoaia, Cocu, Micești, Izvoru, Cotmeana, Cuca, Morarești, Brăduleţ, Popești, asigurand servicii pentru o populatie de peste 15.267 locuitori, 65 agenti economici si 51 institutii publice.

Alte activitati si servicii prestate de catre societate sunt:
– Eliberare avize tehnice si acorduri de principiu, pentru obiective de investitii in aria deservita;
– Intocmire documentatii necesare executarii bransamentelor / racordurilor la retelele publice de apa potabila, respectiv retelele publice de canalizare a apelor uzate menajere;
– Lucrari de executie a bransamentelor / racordurilor la retelele publice de apa potabila, respectiv retelele publice de canalizare a apelor uzate menajere;
– Lucrari de executie de constructii si instalatii aferente sistemelor publice de alimentare cu apa si de canalizare;
– Lucrari de montaj a utilajelor aferente statiilor de pompare si de tratare a apei potabile;
– Spalarea si dezinfectarea rezervoarelor de inmagazinare si a retelelor de distributie a apei potabile.